ממשיכים להגיע אליכם עד הבית!
משלוח חינם

שעון ישיבות - תיאור תרגיל

ערכה: קורס ערכת למידה IOT

פרויקט זה ישמש דיונים/הרצאות בהן יש לדובר זמן מוגבל.

ניתן יהיה להגדיר בנוחות את משך הזמן שיש לדובר (בעזרת עמודאינטרנטי), ולהתחיל את המדידה מכפתור או בעזרת עמוד אינטרנט הזמין בסביבת המכשיר.

בפרויקט זה נשתמש בתצוגת 7 מקטעים כדי להציג את הזמן שנותר, ובשעון זמן אמת כדי למדוד את הזמנים

 

ניתן להרחיב את הפרויקט כך שיציג שעה, או מדידת זמן שחלף (במקום זמן שנותר)

 

העמודים הבאים יסבירו על הקוד של הפרויקט:

 

 

שעון ישיבות - מבנה קבצים >>

תגובות גולשים