ממשיכים להגיע אליכם עד הבית!
משלוח חינם

לולאות WHILE

לולאות WHILE

פעמים רבות אנו רוצים לחזור על פקודות הלולאה עד שמתקיים תנאי מסוים, ואנו לא יודעים מראש כמה פעמים הלולאה תרוץ.

מצבים שכאלה מתאימים במיוחד ללולאת WHILE

מבנה הלולאה

while(running_condition ){

//code

}

running_condition = התנאי שכל עוד הוא מתקיים עושים את הלולאה (כלומר כאשר התנאי לא מתקיים הלולאה נפסקת)

לדוגמא

  
while(digitalRead(5)==HIGH){

//code

}
 

תבצע את הקוד שבתוך הלולאה כל עוד על פין 5 יש ערך גבוה

לולאת do-while

לעיתים נרצה שהלולאה תתבצע לפחות פעם אחת לפני שאנו בודקים את תנאי הריצה שלה.

במצב כזה נשתמש בלולאת do-while

אופן הכתיבה של לולאה זו:

  
do{

//code

}while(running_condition );
 

running_condition = התנאי שכל עוד הוא מתקיים עושים את הלולאה (כלומר כאשר התנאי לא מתקיים הלולאה נפסקת)

אך כאמור, הקוד של תוכן הלולאה יתבצע לפחות פעם אחת

לדוגמא

  
do{

   x=2*analogRead(A2);

}while(x<200);
 

תדגום את פין A2 תכפול אותו פי 2 ואז תבדוק אם עוברים את 200. כל עוד התוצאה קטנה מ-200 הלולאה תמשיך ונמשיך לדגום את הפין, אך ברגע שהערך יחרוג, נצא מהלולאה ונמשיך בתוכנית

 

 

<< לולאות FOR פונקציות >>

תגובות גולשים