ממשיכים להגיע אליכם עד הבית!
משלוח חינם

לולאות FOR

לולאות FOR

בעזרת לולאות אנו עושים סדרה של פעולות זהות, מספר מסוים של פעמים.

לולאות FOR הן הכלי המרכזי ליצור סדרה של פעולות בכמות ידועה מראש, ולכן גם הן הלולאה המרכזית בעבודה עם מערכים.

מבנה הלולאה

for(start;running_condition;increment){

}

כאשר

start = ערך ההתחלה של משתנה הלולאה

running_condition = התנאי שכל עוד הוא מתקיים עושים את הלולאה (כלומר כאשר התנאי לא מתקיים הלולאה נפסקת)

increment = אופן השתנות ערך משתנה הלולאה בין ריצה אחת לבאה בתור

לדוגמא:

    
byte kk;

x=1;

for(kk=2;kk<12;kk++){

    x=x+k;

}
  

הלולאה תתחיל מ-2, תגדל כל פעם ב-1 עד 11 (ב-12 היא כבר לא תתקיים), ובכל איטרציה של הלולאה הערך הנוכחי יתווסף אל X

בסיום הלולאה, הערך של X יהיה 65

לולאות WHILE >>

כדאי גם לדעת

משתנים

מהם משתנים ואיך עובדים איתם

סוגי משתנים

סוגי משתנים, ואיך בוחרים את סוג המשתנה שאיתו נעבוד

תגובות גולשים