ממשיכים להגיע אליכם עד הבית!
משלוח חינם

האור העוקב - משפחת יחזקאל

ערכה: ערכת פרויקטים ראשונה

משפחת יחזקאל השתמשה בערכת הארדואינו שלנו ליצירת פרויקט האור העוקב

בפרויקט זה נדלק האור שבמיקום אליו מצביע הג'ויסטיק

הפרויקט משלב קלט אנלוגי ופלט דיגיטלי

והנה הקוד

 

    
	int vrx;
int vry;
int up_led=6;
int down_led=9;
int left_led=10;
int right_led=11;

int up_led_voltage;
int down_led_voltage;
int left_led_voltage;
int right_led_voltage;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
 pinMode(up_led, OUTPUT);
 pinMode(down_led, OUTPUT);
 pinMode(left_led, OUTPUT);
 pinMode(right_led, OUTPUT);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  int vrx = analogRead(A1);
  int vry = analogRead(A2);

  left_led_voltage = (504-vrx)/20;
  left_led_voltage = left_led_voltage < 0 ? 0 : left_led_voltage;
  right_led_voltage = (vrx-502)/20;
  right_led_voltage = right_led_voltage < 0 ? 0: right_led_voltage;
  up_led_voltage = (522-vry)/20;
  up_led_voltage = up_led_voltage < 0 ? 0: up_led_voltage;
  down_led_voltage = (vry-520)/20;
  down_led_voltage = down_led_voltage < 0 ? 0: down_led_voltage;
  
  
  analogWrite(left_led, left_led_voltage);
  analogWrite(right_led, right_led_voltage);
  analogWrite(up_led, up_led_voltage);  
  analogWrite(down_led, down_led_voltage);  
}

  

תגובות גולשים