ממשיכים להגיע אליכם עד הבית!
משלוח חינם

נגדי PULLUP, ונגדי PULLDOWN

לחוט חשמלי המנותק בקצהו, יש מתח לא מוגדר.

אם אנחנו מחברים מפסק אל אחת הכניסות של הארדואינו, כאשר המפסק מנותק אנו משאירים את הכניסה באוויר, ואז אנחנו לא יכולים להיות בטוחים מה הערך שיהיה בה, דבר שעלול לפגוע בחישובים שלנו.

כדי לייצר מצב שהכניסה תמיד מחוברת ואנו יודעים בדיוק מה הערכים האפשריים שלה בכל מצב, נשתמש בנגדי PULLUP או PULLDOWN.

אלה למעשה נגדים רגילים שאופן החיבור נותן להם את שמם

נגד PULLUP

בצורת חיבור זו של הנגד אנחנו "מושכים למעלה" את המתח כאשר המפסק מנותק.

את הנגד נחבר מצד אחד אל המתח הגבוה (Vcc) ומצדו השני אל הכניסה לארדואינו (נקודת הבדיקה).

בין נקודת הבדיקה אל האדמה יהיה המפסק.

אם המפסק מנותק, כיוון שהוא מחובר בטור אל הנגד, לא יזרום זרם על הנגד. במצב כזה, אין נפילת מתח על הנגד, ואל נקודת הבדיקה שלנו מגיע Vcc.

כאשר המפסק מחובר, בין נקודת הבדיקה והאדמה יש קצר, כלומר המתח של נקודת הבדיקה הוא 0.

בנגד יש כמובן זרם ונפילת מתח.

וכך, כאשר המפסק מנותק יש בכניסה Vcc, וכאשר הוא מחובר יש 0

נגד PULLDOWN

בצורת חיבור זו של הנגד אנחנו "מושכים למטה" את המתח כאשר המפסק מנותק.

את הנגד נחבר מצד אחד אל האדמה ומצדו השני אל הכניסה לארדואינו (נקודת הבדיקה).

בין נקודת הבדיקה אל המתח הגבוה (Vcc) יהיה המפסק.

אם המפסק מנותק, כיוון שהוא מחובר בטור אל הנגד, לא יזרום זרם על הנגד. במצב כזה, אין נפילת מתח על הנגד, ואל נקודת הבדיקה שלנו מגיע 0.

כאשר המפסק מחובר, בין נקודת הבדיקה והמתח הגבוה (Vcc) יש קצר, כלומר המתח של נקודת הבדיקה הוא Vcc.

בנגד יש כמובן זרם ונפילת מתח.

וכך, כאשר המפסק מנותק יש בכניסה 0, וכאשר הוא מחובר יש Vcc

 

<< PUSHBUTTONS

תגובות גולשים