ממשיכים להגיע אליכם עד הבית!
משלוח חינם

חיישן מרחק אולטרהסוני

ערכה: חיישנים

חיישן זה מאפשר לנו למדוד מרחק מעצמים הנמצאים מולנו.

החיישן משדר אות אולטרה סוני לפרק זמן קצר, ואז מקשיב ומחכה שיגיע.

לפי הזמן שעובר בין השידור לבין הקליטה, ניתן לחשב את המרחק עד העצם הקרוב.

(למעשה רכיב זה הוא מכ"ם קטן).

 

לחיישן זה 4 רגליים:

Vcc + Gnd

וגם

Trig - האות לשידור הפולס

Echo - ההחזר

 

 

התחלת המדידה - שליחת גל קול

כאשר יש פולס על רגל Trig, מתחיל שידור של 8 פולסים בתדר 40KHz

כלומר, כדי לשלוח את גל הקול, נייצר פולס (מתח נמוך - גבוה - ושוב נמוך) על רגל TRIG

קליטה

את ההחזר (אם יש) אנו מקבלים בפין ECHO.

כיוון שאנו יודעים את מהירות האות המשודר (340 מטר לשניה) אנו יכולים לחשב את המרחק שעבר האות מתוך הזמן הנמדד (המרחק במטרים =  340 X זמן בשניות ואת זה נחלק ב-2 כיוון שהזמן הוא גם על כיוון הלוך וגם חזור)

 

הקוד לשימוש בחיישן זה

  

// defines pins numbers
const int trigPin = 12;
const int echoPin = 11;
// defines variables
long duration;
int distance;
void setup() {
 pinMode(trigPin, OUTPUT); // Sets the trigPin as an Output
 pinMode(echoPin, INPUT); // Sets the echoPin as an Input
 Serial.begin(9600); // Starts the serial communication
}

float maxLenInMicroSec=50 * 2 / 0.034; // max time we wait for responses. this calculation is for 50 cm
void loop() {
 
 sendTrig();
 // Reads the echoPin, returns the sound wave travel time in microseconds
 duration = pulseIn(echoPin, HIGH,maxLenInMicroSec);
 // Calculating the distance
 distance= duration*0.034/2;
 // Prints the distance on the Serial Monitor
 Serial.print("Distance: ");
 Serial.print(distance);
 Serial.println(" cm");
}
void sendTrig(){
  // Clears the trigPin
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 // Sets the trigPin on HIGH state for 10 micro seconds
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
}

 

שימושים אפשריים לחיישן

חיישן זה שימושי כאשר אנחנו רוצים לדעת שעצם התקרב מספיק לנקודה מסוימת.

זה יכול להיות זיהוי של כניסה לחדר (כלומר התקרב מספיק אל פתח החדר) או קירוב של יד אל המנורה, ולחילופין אם נרצה לזהות התרחקות (למשל קמים מהכסא).

בכל המצבים הללו יהיה שינוי בערך המתקבל מהחיישן, וסביב השינוי הזה נבנה את הקוד שלנו עבור המוצר

 

 


תגובות גולשים