ממשיכים להגיע אליכם עד הבית!
משלוח חינם

חוט חשמל

ערכה: ידע כללי

חשמל זורם רק על גבי חומרים מוליכים, ולכן החוט החשמלי יכלול חומר מוליך (שבו יזרום החשמל) העטוף בחומר מבודד (שימנע מהחשמל לעבור אל מקומות שאנו לא רוצים אותו בהם)

<< מושגי יסוד באלקטרוניקה המעגל החשמלי >>

תגובות גולשים