ממשיכים להגיע אליכם עד הבית!
משלוח חינם

המעגל החשמלי

ערכה: ידע כללי

חשמל זורם רק במעגל חשמלי, כלומר רק אם יש חיבור בין הפלוס של מקור המתח לבין המינוס, רק אז יזרום זרם.

כך ניתן לבנות את כל המעגל אך לשים מפסק שמנתק אותו, וכאשר נחבר את המפסק יזרום חשמל במעגל (כן, בדיוק כמו שעושים כאשר מדליקים את האור בחדר)

חיבור בטור

בחיבור שכזה, הזרם עובר רכיב אחרי רכיב. כלומר אם חיברתי נגד ו-LED בטור, הזרם יעבור בנגד וימשיך אל ה-LED (למשל).

בחיבור בטור הזרם זהה בכל הרכיבים שבמעגל, אך המתח הנופל על כל רכיב יכול להיות שונה.

אם אשים מפסק מנותק במעגל, בכל הרכיבים לא יהיה זרם

חיבור במקביל

בחיבור שכזה, כל רכיב מקבל את הזרם שהוא צריך ללא קשר אל שאר הרכיבים במעגל.

בחיבור במקביל, הזרם שונה בין הרכיבים, אך המתח הנופל עליהם זהה.

אם אשים מפסק על אחד הענפים של החיבור המקבילי, רק בענף זה לא יהיה זרם. כן יהיה זרם בענפים אחרים של המעגל.

חיבור משולב

ברוב המעגלים יש חיבור משולב, כלומר ענפים המחוברים במקביל, ובענפים אלה (או חלק מהם) יש גם חיבורים טוריים של רכיבים שונים.

 

<< חוט חשמל מהי מטריצה? >>

תגובות גולשים